WICCOM
 

Zakázkový vývoj sofware

Na zakázku vytvořené aplikace mají oproti běžně prodávaným programů jednu obrovskou výhodu, a tou je skutečnost, že dělají přesně to, co Vy potřebujete. Není potřeba přizpůsobovat se počítačovému programu a měnit tak zaběhlé firemní procesy, které fungují. Program se má přizpůsobit Vám.

Nejdůležitější na celém zakázkovém vývoji software je první - přípravná fáze. V této fázi je potřeba důkladně identifikovat a analyzovat potřeby klienta, a stanovit cíle kterých budeme chtít dosáhnout. Budeme spolu trávit spoustu času při specifikaci potřeb, monitoringu způsobu práce a definování správných postupů na různých uživatelských úrovních.

Může se to zdát jako zbytečná práce, ale tento (skoro až pedantský) přístup v budoucnu přinese snížení nákladů na samotné programování a ušetření spousty času při vývoji samotné aplikace. Předejdeme tak velkému množství oprav, nejasností a často i zbytečným požadavkům na změny v již téměř hotové aplikaci.

Bezpečnost

Žijeme v době, kdy data a informace jsou častokrát cennější než jakýkoliv jiný majetek. Proto se u všech našich aplikací snažíme o co nejlepší poměr mezi bezpečností a uživatelským komfortem. Důsledně oddělujeme důležitá a méně důležitá data, využíváme různých úrovní zabezpečení a kombinujeme prvky aktivní i pasivní ochrany.

Uživatelský komfort

Bereme ohledy také na uživatele, pro které programy vytváříme a kteří s nimi budou celé dny pracovat. Uživatelské rozhraní je proto navrženo tak, aby všechny důležité funkce byly po ruce a uživatel nemusel tápat a hledat, kde se co nachází a co které tlačítko znamená.

Další vývoj, úpravy a vylepšení

Předáním aplikace to však nekončí. Uvedením do ostrého provozu si každý program začně žít svůj vlastní život a může se stát (a není to až tak vyjímečné), že budete chtít provést drobné úpravy, nebo dokonce doprogramovat novou funkčnost. Všem našim klientům proto zajišťujeme jak technickou podporu, tak i dodatečný vývoj.

Používané technologie

Při své práci používáme nejmodernější technologie platformy Microsoft .NET a datového úložiště Microsoft SQL Server, které poskytují vysokou spolehlivost a stabilitu programů a současně nabízí dostatečný prostor pro realizaci jakkoliv složitého projektu a možnost budoucího rozvoje.

nejmodernějších Microsoft technologie
 


Chcete si nechat vytvořit systém na zakázku? Neváhejte a kontaktujte nás.
Kontaktovat »